Hidrogradnja je dio građevinarstva koji se bavi svim zahvatima koji omogućavaju upravljanje vodama, to jest iskorištavanjem vodnih snaga, melioracijama, plovnim putevima i lukama, regulacijama vodotoka, te vodosnabdjevanjem, odvodnjom te zaštitom voda od onečišćenja. Hidrogradnjom se najčešće nazivaju i građevine i radovi kojima se ti zahtvati ostvaruju: brane, hidroelektrane, vodne akumulacije, nasipi za odbranu od poplava, melioracije tla, objekti za pročišćavanje i zaštitu voda, neplovni i plovni kanali, luke i pristaništa, regulacije vodotoka i regulacijske građevine, vodotornjevi, vodovodi i cjevovodi, kanalizacije i drugo.

Sa zadovoljstvom možemo da kažemo, da firma “UNIJAT-M” d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u pružanju usluga iz oblasti hidrogradnje. Uspješno smo realizovali mnoge projekte vodosnabdijevanja i kanalizacije. Takođe, u svim projektima visokogradnje, nudimo i usluge izvođenja svih vrsta hidroinstalacija.

Kanalizacioni kolektor u naselju Raškovac,Prijedor